Res je, da večina voznikov uporablja navigacijo, res pa tudi je, da veliko voznikov navigacije še ne uporablja. Slednji tako uporabljajo prometne znake za vodenje prometa in naloga strokovnjakov je, da jim čim bolj
olajšamo iskanje določenega prometnega cilja.

Kako uporabiti osnovno načelo »MANJ JE VEČ«, kakšni so osnovni principi vodenja prometa, kako rešujemo kompleksna vodenja, kaj so tisti detajli, na katere moramo biti še posebej pozorni, kako uspešno vodimo promet v času del na cestah in ob izrednih dogodkih ter kakšni izzivi so pred nami, bo govora na seminarju.

Seminar bo potekal v četrtek, 17. 2. 2022 od 9.00 do 12.30 preko platforme ZOOM.

Cena za udeležbo na seminarju (z vključeno literaturo) znaša 145,00 EUR.

Nismo zavezanci za DDV. Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob
prijavi na poslovni račun DIPS: SI56 6100 0001 2946 840 (Delavska
hranilnica, d. d. Ljubljana), najkasneje 7 dni pred začetkom seminarja.

Prijava se izvede z obrazcem na dnu te spletne strani.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

PROGRAM:

 • 09.00–09.35 Osnove vodenja prometa na državnih in lokalnih cestah.
  mag. Robert Strah, DRI upravljanje investicij, d. o. o.
 • 09.35–10.10 Predstavitev sistemske zasnove vodenja prometa na G in R cestah s konkretnimi primeri. mag. Nina Verzolak Hrabar, DRI upravljanje investicij, d. o. o.
 • 10.10–10.45 Kažipotna signalizacija in vodenje prometa na državnem cestnem omrežju v upravljanju DRSI. Karmen Praprotnik, Direkcija RS za infrastrukturo
 • 10.45–11.00 ODMOR
 • 11.00–11.35 Vodenje prometa v sklopu začasnih prometnih ureditev.
  Uroš Brumec, mag. inž. prom., Direkcija RS za infrastrukturo
 • 11.35 – 12.10 Integracija kažipotne signalizacije v inteligentne transportne sisteme na AC. mag. Ulrich Zorin, DARS, d. d.
 • 12.10 – 12.30 RAZPRAVA

Vabljeni:
• projektanti/načrtovalci prometnih ureditev,
• koncesionarji cest,
• izvajalci in nadzorniki gradbenih del s področja vgradnje prometne
signalizacije in prometne opreme,
• upravljavci cest,
• občine,
• lokalni sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
• proizvajalci in prodajalci prometne signalizacije.

PRIJAVA: https://forms.gle/qN4anBGrxECNLues8