Člani društva lahko postanejo osebe, ki so zaključile katerokoli smer študija s področja prometa v Sloveniji ali tujini in s tem pridobile najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe in študentje katerekoli smeri s področja prometa. Člani so lahko le osebe, ki sprejmejo programske usmeritve društva, Etični kodeks ravnanj in Statut društva ter se po njem ravnajo.

Letna članarina v Društvu inženirjev prometa Slovenije znaša:

  • 5 EUR za študente 1. in 2. stopnje ter
  • 10 EUR za vse ostale osebe.

Po oddani registraciji boste po e-pošti dobili nadaljnja navodila glede vplačila članarine. Če navodil ne prejmete, preverite še mapo za vsiljeno pošto.

Študenti:
Podatki o izobraževanju:
(Obvezno) Sprejemam statut društva

(Obvezno) Sprejemam Etični kodeks ravnanja

(Obvezno) Sprejemam programsko usmeritev društva

Strinjam se, da moje podatke objavite na spletni strani (ime in priimek, e-pošta ter ime podjetja oz. ustanove zaposlitve). Objava bo vidna samo članom društva.

(Obvezno) Izjavljam, da želim postati član-ica društva, da sprejemam statut društva in programsko usmeritev društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki točni in se zavezujem, da bom za potrebe društva (predvsem za informiranje) sporočil-a nove podatke, sicer društvo ne jamči za informiranje o dogodkih društva.

Ostali:
Podatki o izobrazbi:
Podatki o zaposlitvi:(Obvezno) Sprejemam statut društva

(Obvezno) Sprejemam Etični kodeks ravnanja

(Obvezno) Sprejemam programsko usmeritev društva

Strinjam se, da moje podatke objavite na spletni strani (ime in priimek, e-pošta ter ime podjetja oz. ustanove zaposlitve). Objava bo vidna samo članom društva.

(Obvezno) Izjavljam, da želim postati član-ica društva, da sprejemam statut društva in programsko usmeritev društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki točni in se zavezujem, da bom za potrebe društva (predvsem za informiranje) sporočil-a nove podatke, sicer društvo ne jamči za informiranje o dogodkih društva.