Člani društva lahko postanejo osebe, ki so zaključile katerokoli smer študija s področja prometa v Sloveniji ali tujini in s tem pridobili najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe. Člani so lahko le osebe, ki sprejmejo programske usmeritve društva in statut društva ter se po njem ravnajo.

Članarina v DIPS je 5 EUR za študente 1. in 2. stopnje ter 10 EUR za vse ostale osebe.

Podatki bodo uporabljeni zgolj za direktno komunikacijo.

Če že ob registraciji priložite potrdilo o izobrazbi, nam boste olajšali delo. Velikost datoteke je omejena na 10 mb, priložite pa lahko pdf, jpg ali png datoteko.

Po oddani registraciji boste po e-pošti dobili nadaljnja navodila glede vplačila članarine, če navodil ne prejmete preverite še mapo za vsiljeno pošto.5 EUR10 EUR


Sprejemam statut društva

Sprejemam programsko usmeritev društva

Da, strinjam se, da moje podatke objavite na spletni strani (ime in priimek, e-pošta ter ime podjetja oz. ustanove zaposlitve). Objava bo vidna samo članom društva. Pustite prazno, če objave ne želite.

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica društva, da sprejemam statut društva in programsko usmeritev društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki točni in se zavezujem, da bom za potrebe društva (predvsem za informiranje) sporočil-a nove podatke, sicer društvo ne jamči za informiranje o dogodkih društva.

Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je društvo dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu z določili nove Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je začela veljati 25. 5. 2018. Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.