Novice

SEMINAR SPECIFIČNE PROMETNE UREDITVE PO ZCes-2

Zakon o cestah (ZCes-2) med drugim predpisuje, da morajo biti za zahtevnejše prometne ureditve in zapore cest izdelani načrti prometnih ureditev. Dostikrat pa se spregleda, da so načrti potrebni tudi za postavitev objektov za oglaševanje, turistične in druge obvestilne signalizacije ter prometnih ureditev šolskih poti.