Novice

SEMINAR NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

Za povečanje obsega potniškega in tovornega železniškega prometa je ključna nadgradnja železniške infrastrukture z večjo zmogljivostjo prog ter skrajšanjem potovalnih časov. Slovenija je intenzivno stopila na pot investicij v železniško infrastrukturo.