VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA JE OSNOVA PROMETNIH UREDITEV!

Kadar je govora o prometni ureditvi, takoj pomislimo na prometne znake in šele nato na horizontalno signalizacijo in prometno opremo. Dejstvo je, da je vertikalna signalizacija voznikom najbolj vidna, tudi z večje razdalje in pod različnimi koti, zato je njena morebitna napačna uporaba še toliko bolj skrb vzbujajoča. Zelo pomembna je tudi za pravilno vodenje prometa in prometno varnost. Živimo namreč v času digitalizacije in virtualizacije (samovozeča vozila, umetna inteligenca), kar ekstremno vpliva tudi na tovrstno signalizacijo.

Na kaj vse moramo biti pozorni pri načrtovanju prometnih ureditev z vidika vertikalne signalizacije in kakšni so trendi sodobnih prometnih ureditev, od teorije do praktičnih primerov, bo predstavljeno na seminarju.

9.00 – 9.35
Vertikalna signalizacija v teoriji in praksi.
mag. Robert Strah, DRI upravljanje investicij, d. o. o.

9.35 – 10.10
Upravljanje in vzdrževanje vertikalne signalizacije na državnem cestnem omrežju.
Karmen Praprotnik, Direkcija RS za infrastrukturo

10.10 – 10.45
Vpliv vertikalne prometne signalizacije na odziv voznika.
Uroš Brumec, Direkcija RS za infrastrukturo.

10.45 – 11:00 ODMOR

11.00 – 11.35
Vertikalna prometna signalizacija na državnih cestah: primeri dobre in slabe prakse.
mag. Nina Verzolak Hrabar, DRI upravljanje investicij, d. o. o.

11.35 – 12.10
Vertikalna prometna signalizacija na sodobnih cestah: fiksna/digitalna/virtualna.
mag. Ulrich Zorin, DIPS

12.10 – 12.30 RAZPRAVA

Seminar bo potekal v torek, 22. 11. 2022, od 9.00 do 12.30 preko platforme ZOOM.

Cena za udeležbo na seminarju (z vključeno literaturo) znaša 145,00 EUR. Nismo zavezanci za DDV. Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob prijavi na poslovni račun DIPS: SI56 6100 0001 2946 840 (Delavska hranilnica d. d. Ljubljana), najkasneje 7 dni pred začetkom seminarja. Prijava se izvede z obrazcem na vrhu te spletne strani.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vabljeni:
• projektanti/načrtovalci prometnih ureditev,
• koncesionarji cest,
• izvajalci in nadzorniki gradbenih del s področja vgradnje prometne signalizacije in prometne opreme,
• upravljavci cest,
• občine,
• lokalni sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
• proizvajalci in prodajalci vertikalne prometne signalizacije.