V razvitem svetu oziroma v državah z višjim nivojem prometne varnosti se vse bolj uveljavlja pomen človeških dejavnikov v prometu. Prometna stroka in upravljavci cest so se začeli zavedati, da je človek podvržen napakam in zato bo vedno obstajala možnost nepravilne reakcije voznika v prometu. Namesto da bi poskušali spremeniti človeka, je potrebno cestno infrastrukturo prilagoditi potrebam človeka. In kaj to pomeni v praksi? To bo pojasnjeno na temah seminarja označevanja šolskih poti, ko že v fazi načrtovanja s pravilnim načrtovanjem/oblikovanjem cest in obcestnega okolja dosežemo, da se bodo vozniki zavedali, da jim je na določenem cestnem odseku odvzeta dominanca. Prijavo lahko najdete na dnu strani.

Program:

9.00 – 9.20

Prometno tehnične rešitve v funkciji povečanja varnosti v cestnem prometu

mag. Ulrich Zorin, DIPS


9.20 – 10.05

Upoštevanje človeških dejavnikov je ključni element zasnove prometnih ureditev

mag. Nina Verzolak Hrabar, DRI upravljanje investicij d.o.o.


10.05 – 10.50

Smernice za šolske poti: načrtovanje in vzpostavljanje šolskih poti iz teorije v prakso

mag. Robert Strah, DRI upravljanje investicij d.o.o.


10.50 – 11.35

Uporaba smernic »Varneje v šolo« v fazi izdelave elaboratov in načrtov prometnih ureditev v praksi

Uroš Brumec, Direkcija RS za infrastrukturo


11.35 – 12.00

Sistemski pristop Direkcije RS za infrastrukturo za izboljšanje prometne varnosti otrok na šolskih poteh na državnih cestah izven naselij

Karmen Praprotnik, Direkcija RS za infrastrukturo


Seminar bo potekal v torek, 23. 2. 2021 od 9.00 do 12.00 preko platforme ZOOM.

Cena za udeležbo na seminarju (z vključeno literaturo) znaša 145,00 EUR. Nismo zavezanci za DDV. Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob prijavi na poslovni račun DIPS: SI56 6100 0001 2946 840 (Delavska hranilnica d. d. Ljubljana), najkasneje 7 dni pred začetkom seminarja. Prijava se izvede z obrazcem preko spletne strani DIPS; www.dips.si.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vabljeni: projektanti/načrtovalci prometnih ureditev, koncesionarji cest, izvajalci gradbenih del s področja vgradnje prometne signalizacije in prometne opreme, upravljavci cest, občine, osnovne šole, lokalni sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.