PRIJAVA JE NA DNU STRANI!

Horizontalna signalizacija pridobiva vedno večji pomen pri izbiri nizkocenovnih ukrepov za povečanje prometne varnosti na cestah. Pomen označevanja sredinskih ločilnih črt se je preselil na bistveni pomen označevanja roba vozišča, kombinacija različnih tipov črt in ploskovnega barvanja pa ste se pokazala kot zelo učinkovita ukrepa za kanaliziranje in umirjanje prometa. Bistveno vlogo poleg izbire tipa horizontalne označbe imajo tudi uporaba pravilnih materialov, njihova vgradnja in vzdrževanje.

Seminar bo potekal v torek, 8. 6. 2021 od 9.00 do 13.00 preko platforme ZOOM.

Cena za udeležbo na seminarju (z vključeno literaturo) znaša 145,00 EUR. Nismo zavezanci za DDV. Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob prijavi na poslovni račun DIPS: SI56 6100 0001 2946 840 (Delavska hranilnica d. d. Ljubljana), najkasneje 7 dni pred začetkom seminarja.

PRIJAVA JE NA DNU STRANI!

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Program:

09.00–09.30

Pomen označevanja horizontalne prometne signalizacije pri izvedbi prometnih ureditev za izboljšanje prometne varnosti na cestah.

mag. Nina Verzolak Hrabar, DRI upravljanje investicij, d. o. o.


09.30–10.15

Predstavitev koncepta sprememb označevanja talne signalizacije.

mag. Robert Strah, DRI upravljanje investicij, d. o. o.


10.15–11.00

Upravljanje in vzdrževanje horizontalne signalizacije na državnem cestnem omrežju.

Karmen Praprotnik, Direkcija RS za infrastrukturo


11.00–11.15

ODMOR


11.15–12.15

Implementacija horizontalne signalizacije kot ukrepa za kanaliziranje in umirjanje prometa.

Predstavitev projektov:

• Črni Kal (izvedba barvne zaporne ploskve za kanaliziranje in umirjanje prometa);

• Razdrto (izvedba svetlobnih odsevnikov med dvema sredinskima ločilnima črtama);

• Ravbarkomanda (izvedba označbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih razmerah).

Uroš Brumec, mag. inž. prom., Direkcija RS za infrastrukturo

mag. Nina Verzolak Hrabar, DRI upravljanje investicij, d. o. o.


12.15–13.00

Uporaba materialov za izvedbo horizontalne signalizacije, izvajanje notranje in zunanje kontrole ter vzdrževanje: izkušnje, novosti in povezava s samovozečimi vozili.

mag. Ulrich Zorin, DARS, d. d.


13.00

RAZPRAVA


Vabljeni:

  • projektanti/načrtovalci prometnih ureditev,
  • koncesionarji cest,
  • izvajalci in nadzorniki gradbenih del s področja vgradnje prometne signalizacije in prometne opreme,
  • izvajalci kontrole izvedenih del,
  • upravljavci cest,
  • občine,
  • lokalni sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
  • proizvajalci in prodajalci materialov za označevanje cest.

PRIJAVA: https://forms.gle/GZHp6veyeHPaXhNv6