PRIPRAVLJALNI SEMINAR*IZPIT
01. 02. – 05. 02. 202118. 03. 2021 (po potrebi še 17. 03. 2021)
04. 10. – 08. 10. 202103. 11. 2021 (po potrebi še 04. 11. 2021)

*Prijave so na dnu strani.

A. PRIPRAVLJALNI SEMINARJI:
Seminarje organizira Društvo inženirjev prometa Slovenije, Društvo DIPS; sedež: Dragomelj 116, 1230 Domžale.

Kontakt: info@dips.si;

GSM 041 262-488

Pripravljalni seminar bo za kandidate, ki imajo končano najmanj drugo bolonjsko stopnjo prometnega inženirstva, oziroma univerzitetni diplomirani inženirji prometa ali univerzitetni diplomirani inženirji tehnologije prometa, ter za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje po 58. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti). Predavanja bodo glede na Izpitni program IZS https://www.izs.si/strokovni-izpiti/zaid/#index-si219 iz naslednjih posameznih vsebin:

 1. Predpisi s področja prometnega inženirstva ter razvoja prometa in prometne infrastrukture
 2. Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti ter
  zborničnega sistema
 3. Investicijski procesi in vodenje projektov (za projekte prometne infrastrukture)
 4. Varnost odvijanja prometa na prometni infrastrukturi
 5. Področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva – evropska in nacionalna
  tehnična regulativa ter osnove prometne infrastrukture
 6. Osnove prometnega modeliranja: Prometni podatki in prometno modeliranje
 7. Odvijanje in vodenje (upravljanje) prometa

Cena za udeležbo na seminarju (z vključeno literaturo in pogostitvijo) znaša 730,00 EUR. Kandidati lahko poslušajo tudi zgolj posamezna predavanja v okviru rednih seminarjev, cena za obisk posameznega predavanja je 130,00 EUR. Nismo zavezanci za DDV. Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob prijavi na poslovni račun DIPS: SI56 6100 0001 2946 840 (Delavska hranilnica d. d. Ljubljana), najkasneje 7 dni pred začetkom seminarja. Prijava se izvede z obrazcem preko spletne strani DIPS; www.dips.si. Izvedba seminarja je odvisna od števila prijav (najmanj 10).

B. STROKOVNI IZPITI
Opravljanje strokovnega izpita za pooblaščenega inženirja s strokovnega področja prometnega inženirstva zagotavlja Inženirska zbornica Slovenije (IZS), Jarška 10b, 1000 Ljubljana. Informacije o strokovnih izpitih in izpitnih programih je mogoče dobiti na spletni strani IZS (www.izs.si) ali po elektronski pošti (izs@izs.si).

PRIJAVE ZA OKTOBRSKI ROK PRIPRAVLJALNIH SEMINARJEV (04. 10. 2021 – 08. 10. 2021): https://forms.gle/63xt7GE9Y22v8Mvk6