Društvo inženirjev prometa Slovenije v sodelovanju s strokovnimi kolegi iz Italije organizira tehnično ekskurzijo na temo prometnega inženirstva. Ogledali in seznanili se bomo z delom na področju prometne varnosti in upravljanja cestnega in železniškega prometa v Bolonji in Rimu.