Novice

Spoštovane članice, člani in simpatizerji DIPSa!

Izvršni odbor DIPSa je sklenil, da bo 17. junij »Dan prometnih inženirjev Slovenije«, saj smo na ta dan leta 2020 v Sloveniji pridobili status pooblaščenega inženirja; z licenco IZSja.

Zato vam na praznični dan vsem skupaj čestitam in želim čim bolj uspešno reševanje težav oz. izzivov, ki jih dnevno srečujemo na prometnem področju.

mag. Franc Zemljič

***********************************************************************************************************************************************

Smo v času, ki ga nihče ni pričakoval, niti ni bil nanj pripravljen. Pandemija.

Mnoge panoge so v tem času morale ustaviti svoj pogon oz. jih je pandemija zelo prizadela.

V času izrednih razmer se pokaže pomen določenega področja in njegova pomembnost v fazi posebnih okoliščin. Prometni inženirji smo v teh časih zelo aktivni in smo vpeti v vsakodnevna reševanja težav, prilagoditev in novih rešitev. S ciljem, da prometni sistem še naprej funkcionira in zagotavlja nemoteno oskrbo prebivalstva na domačem in mednarodnem terenu. Govorim o  cestah, železnicah (tovorni promet) in letalstvu (tovorni promet). Posebej ceste so v Sloveniji v tem času izredno pomembna infrastruktura, ki nudi neoviran in varen pretok blaga in ljudi. V teh časih so prometni inženirji dejavni v različnih nadzornih centrih, prometno informacijskih centrih, v ekipah vzdrževanja in upravljanja cest, v strateških skupinah za izredne dogodke, itd.. Prometni inženirji se soočamo z novimi izzivi, sodelujemo pri pripravi intervencijskih zakonov, izrednih ukrepov na prometnih sistemih in smo dnevno aktivni pri zagotavljanju delovanja prometnih sistemov.

Iz kriznih situacij se vedno naučimo nekaj novega, zato je tudi na področju prometnega inženirstva vsekakor pričakovati nova spoznanja, nove rešitve in pa še bolj usposobljene prometne inženirje, ki se bodo lahko kosali z izrednimi razmerami svetovnih razsežnosti.

Z željo, da ostanete zdravi vas lepo pozdravljam.

mag. Ulrich Zorin

predsednik DIPS

***********************************************************************************************************************************************

In accordance with the Law on architectural and engineering activities (ZAID), Official Journal of the Republic of Slovenia, no. 61 on 2. 11. 2017 the professional tasks of an authorized engineer in the field of transport engineeringthat apply to the professional field of transport have been redefined or defined for the first time; - article 4 (4).

Access to the Law on architectural and engineering activities (ZAID): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2913/zakon-o-arhitekturni-in-inzenirski-dejavnosti-zaid

The Association of Traffic Engineers of Slovenia - DIPS, is a professional society whose main purpose is the promotion of transport and the work of traffic engineers, masters and doctors of transport sciences in the territory of the Republic of Slovenia, and the integration of experts in the field of transport and traffic science. DIPS is the successor of the Transport Development Society (DRP), which has been renamed for greater visibility and joint efforts to achieve greater reputation for transport engineers.

The purpose and objectives of the Society are::

 • asserting the importance of traffic engineers, their work and the importance of the transport profession;
 • work in the field of transport science and transport;
 • promoting the sustainable development of transport and transport systems;
 • monitoring, study and cooperation in the development, introduction and use of innovations in the field of transport, transport infrastructure and transport systems;
 • participation in the development of expert opinions, legislation and standardization in the field of transport, transport infrastructure and transport systems;
 • encouraging, monitoring, directing and organizing the education and training of members of the Society;
 • cooperation and networking with related organizations. societies in the international arena;
 • implementation of projects in the field of transport, transport infrastructure and transport systems;
 • cooperation and networking with the institutions, institutions, companies and domestic and foreign legal entities active in the field of transport;
 • close cooperation with educational institutions in the field of education of personnel in the field of transport;
 • combining and socializing transport engineers, masters, transport science doctors and other persons who are connected with traffic with their activities or studies;
 • organizing and organizing social events in accordance with the adopted program of work of the Society;
 • organizing international and domestic conferences and events;
 • mutual information, dealing with and solving current problems and other unclear issues that have a common wider meaning for members of the society;
 • carrying out other activities in accordance with the adopted program of work of the company in the manner prescribed by the company's Articles of Association and the regulations in force.

Members of the Society lahko postanejo osebe, ki so zaključile katerokoli smer študija s področja prometa v Sloveniji ali tujini in s tem pridobile najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe.  Člani so lahko le osebe, ki sprejmejo programske usmeritve društva, Etični kodeks ravnanj in the Satute of the society and act accordingly.

Članarina v Društvu inženirjev prometa Slovenije znaša:

 • 5 EUR za študente 1. in 2. stopnje ter
 • 10 EUR za vse ostale osebe.

Start the registration process by completing the registration form.