PRIPRAVLJALNA SEMINARJA*
22. 1. – 26. 1. 2024
30. 9. – 4. 10. 2024
*Prijave so na dnu strani.

A. PRIPRAVLJALNI SEMINARJI:
Seminarje organizira Društvo inženirjev prometa Slovenije, Društvo DIPS; sedež: Dragomelj 116, 1230 Domžale. Kontaktni telefon: 041 262-488 (g. Janez Rozman, predsednik Odbora za organizacijo dogodkov DIPS).

Kontaktni email naslov: seminar@dips.si

Seminarja bosta izvedena preko video platforme Zoom, vsak dan v popoldanskem času po 4 učne ure.

Predavanja bodo vsebovala vse vsebine izpitnega programa IZS za cestni in železniški promet, in sicer:

 1. Predpisi s področja prometnega inženirstva ter razvoja prometa in prometne infrastrukture
 2. Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti ter
  zborničnega sistema
 3. Investicijski procesi in vodenje projektov (za projekte prometne infrastrukture)
 4. Varnost odvijanja prometa na prometni infrastrukturi
 5. Področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva – evropska in nacionalna
  tehnična regulativa ter osnove prometne infrastrukture
 6. Osnove prometnega modeliranja: Prometni podatki in prometno modeliranje
 7. Odvijanje in vodenje (upravljanje) prometa

Cena za udeležbo na seminarju (z vključeno literaturo) znaša 760,00 EUR. Kandidati lahko poslušajo tudi zgolj posamezna predavanja v okviru rednih seminarjev, cena za obisk posameznega predavanja je 155,00 EUR. Nismo zavezanci za DDV.

Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob prijavi na poslovni račun DIPS: SI56 6100 0001 2946 840 (Delavska hranilnica d. d. Ljubljana), najkasneje 7 dni pred začetkom seminarja. Prijava se izvede z obrazcem na dnu te spletne strani. Izvedba seminarja je odvisna od števila prijav (najmanj 10 prijavljenih kandidatov).

B. STROKOVNI IZPITI
Opravljanje strokovnega izpita za pooblaščenega inženirja s strokovnega področja prometnega inženirstva zagotavlja Inženirska zbornica Slovenije (IZS), Jarška 10b, 1000 Ljubljana. Informacije o strokovnih izpitih in izpitnih programih je mogoče dobiti na spletni strani IZS. https://www.izs.si/

PRIJAVE NA PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZIMSKI ROK:

Categories: NoviceSeminar