mag. Ulrich Zorin, predsednik

mag. Franc Zemljič, podpredsednik

mag. Nina Verzolak Hrabar, sekretarka

Karmen Vesenjak, blagajničarka

Izvršni odbor:

dr. Andrej Godec

Tina Velenšek

Boštjan Bajec

Matej Moharič

Mitja Marks

Dejan Mikl

mag. Franci Šoba

dr. Marina Zanne

dr. Sergej Težak

Nadzorni odbor:

Rok Dolinšek, predsednik

mag. Sebastian Toplak

Tomaž Štor

Častno razsodišče:

Jure Polegek, predsednik

Nataša Umbreht

Anja Vrečko