Dejan Jurkovič, Franc Zemljič in Matjaž Kranjc :
Izvedba štirih železniških projektov v istem terminu za manjše ovire v prometu https://dips.si/wp-content/uploads/2022/05/13.-Izvedba-stirih-zelezniskih-projektov-v-istem-terminu-za-manjse-ovire.pdf


Dejan Jurkovič in Franc Zemljič (strokovni članek):
Gradnja večjih infrastrukturnih projektov na železniškem omrežju https://dips.si/gradnja-vecjih-infrastrukturnih-projektov-na-zelezniskem-omrezju_jurkovic_zemljic/


Dejan Jurkovič in Franc Zemljič (strokovni članek):
Razvoj javne železniške infrastrukture v Podravju
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/11/Franc-Zemljic-prispevek-zbornik-DCM.pdf


Ulrich Zorin in Bojan Banfi (poster):
Traffic management of heavy goods vehicles on motorways in winter
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/11/Trafic_management_poster_DARS_web.pdf


Uroš Brumec in Ljiljana Herga (strokovni članek):
Safer and healthier to school – The Slovenian approach
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/Brumec_Safer_to_school.pdf


Uroš Brumec, Nina Verzolak Hrabar, Robert Strah, Boštjan Matko, Darko Babić in Dario Babić (strokovni članek):
Challenges to reduce speed of motorcycles in Stari Log curves
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/Brumec_motorcycles_Stari_Log.pdf


Franc Zemljič (strokovni članek):
Nacionalni izvedbeni načrti; kot izvedbene strategije Tehničnih specifikacij interoperabilnosti (TSI)
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/Nacionalni-izvedbeni-načrti-Zemljič.pdf


Sebastian Toplak in Drago Sever (strokovni članek):
ANFIS PREDICTION AND MODELLING OF HARMFUL EFFECTS ON THE ENVIRONMENT PRODUCED BY VEHICLES CROSSING ROAD BUMPS
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/1_ANFIS-prediction-and-modelling-of-harmful-effects-on-the-environment_T….pdf


Drago Sever, Robert Lutar in Sebastian Toplak (strokovni članek):
Assessment of Possibilites of On-Line Response Dynamic Traffic Management System Development in Medium Size Urban Areas
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/2_Assessment-of-Possibilities-of-On-Line-Response-Dynamic-Traffic-Manage….pdf


Sebastian Toplak, Drago Sever, Andrej Ivanič, Matej Mohorić in Samo Lubej (strokovni članek):
Effect of traffic calming measures on ground-borne vibrations in residential area – the Slovenian experiences
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/3_Effect-of-traffic-calming-measures-on-ground-borne-vibrations-in-resid….pdf


Sebastian Toplak, Andrej Ivanič, Primož Jelušič in Samo Lubej (strokovni članek):
Measurement, prediction and modeling the impact of vibration as the possibility of protection cultural heritage objects
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/4_Measurement-prediction-and-modeling-the-impact-of-vibration-as-the-po….pdf


Sebastian Toplak, Samo Lubej, Andrej Ivanič in Marjan Lep (strokovni članek):
THE PAVEMENT QUALITY AND VIBRATIONS
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/5_The-pavement-quality-and-vibrations_Toplak-Lubej-Ivanič-Lep_ISEC-2016.pdf


Sebastian Toplak (strokovni članek):
Integration Possibility of Urban Public Bus System and Cable Car in Maribor
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/6_Integration-Possibility-of-Urban-Public-Bus-System-and-Cable-Car-in-Ma….pdf


Ulrich Zorin in Jan Sajovic (strokovni članek):
Prometna varnost na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/100494.pdf


Marko Renčelj, Ulrich Zorin in Matjaž Šraml (strokovni članek):
Analiza izvedenih ukrepov za povečanje prometne varnosti na slovenskem AC in HC omrežju
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/100545.pdf


Ulrich Zorin in Jan Sajovic (strokovni članek):
Uporaba odstavnih pasov na avtocesti za vožnjo – Pas za Konični Promet (PKP)
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/100537.pdf


Ulrich Zorin, Andrea Skroza, Brane Nastran in Božidar Volk (strokovni članek):
Komunikacija med infrastrukturo in vozili na avtocestah
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/100496.pdf


Jovan Trajkovski, Miha Ambrož, Uroš Brumec in Robert Kunc (strokovni članek): 
Numerična analiza naleta motorista v C-stebriček Jeklene Varnostne Ograje (JVO) brez zaščite in s HDPE zaščito
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/Brumec_Numericna_analiza_naleta_motorista.pdf


Uroš Brumec in Nina Verzolak Hrabar (strokovni članek):
HOW CAN WE ENHANCE THE SAFETY OF SCHOOL CHILDREN WITH USAGE OF HUMAN FACTOR KNOWLEDGE IN ROAD DESIGN
https://dips.si/wp-content/uploads/2019/05/HOW-CAN-WE-ENHANCE-THE-SAFETY-OF-SCHOOL-CHILDREN-WITH-USAGE-OF-HUMAN-FACTOR-KNOWLEDGE-IN-ROAD-DESIGN%EF%BB%BF.pdf


Aleš Bricelj, Aleš Merkun in Uroš Brumec (strokovni članek): 
Kolesarju prijazna infrastruktura kot eden stebrov trajnostnega razvoja prometa
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/100258.pdf


Aleš Merkun, Nina Verzolak Hrabar in Uroš Brumec (strokovni članek): 
Prometna signalizacija za označevanje parkirišč v predpisih in praksi 
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/100268.pdf


Uroš Brumec in Nina Verzolak Hrabar (strokovni članek): 
IS ROADSIDE ADVERTISEMENT IN A CONCEPT WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SAFETY) OR JUST A FACTOR OF DISTRACTION AND FATIGUE? 
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_seoul/Brumec_2.PDF


Uroš Brumec, Aleš Bricelj, Aleš Merku in Mojca Radakovič (strokovni članek): 
SELF-EXPLAINING “SHARROW LANE” – THE ROAD THAT TALKS TO THE DRIVER 
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_seoul/Brumec_1.PDF


Aleš Bricelj in Uroš Brumec (strokovni članek): 
»Predvidljive ceste« kot ključ do prometne varnosti 
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/BriceljBrumec.pdf


Nina Verzolak Hrabar, Uroš Brumec in Tomaž Maher (strokovni članek): 
Število besedilnih informacij na prometni signalizaciji, ki jih je voznik sposoben zaznati
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/VerzolakHrabarBrumecMaher.pdf


Uroš Brumec, Aleš Merkun in Nina Verzolak Hrabar (strokovni članek): 
Understandable, visible and clear information to the driver – do we know how to provide it?
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/Clanek_information_for_driver.pdf


Uroš Brumec in Aleš Bricelj (strokovni članek): 
URBANISM AS A MAJOR FACTOR OF ROADS’ FUNCTION AND SAFETY
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/Brumec_Bricelj_clanek.pdf


Uroš Brumec, Egon Herman, Nina Verzolak Hrabar in Marko Polič (strokovni članek): 
Road Environment as a Factor of Road Safety – do we understand the concept
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/Brumec_clanek1_Road%20environment.pdf


Uroš Brumec (strokovni članek): 
Safer Road Infrastructure
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/Brumec_clanek2_Safer_Road_Infrastructure.pdf


Uroš Brumec (strokovni članek): 
SAFER WORKING ON ROADS – HOW CAN VULNERABLE ROAD WORKERS AND ROAD USERS BE SAFER?
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_seoul/Brumec_3.PDF


Nina Verzolak Hrabar (strokovni članek):
VPLIV OBCESTNEGA PROSTORA NA VARNO ODVIJANJE PROMETA – TURISTIČNA IN DUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA KOT DEL URBANE OPREME 
http://www.nc-piarc.si/dokumenti/gradivo_clanov/Nina_Hrabar_clanek1.pdf