Z novim Zakonom o cestah (ZCes-2) so se elaborati zahtevnejših prometnih ureditev dvignili na nivo načrtov prometnih ureditev. Na ta način se krepi strokovnost in kvaliteta prometnih ureditev, obenem pa povečuje prometna varnost na slovenskih cestah. O tem, kakšen pomen imajo načrti prometnih ureditev, kako se le ti uresničujejo v praksi, kaj vse načrt prometne ureditve vsebuje, kakšni so trendi načrtovanja nizkocenovnih ukrepov prometnih ureditev in na kaj moramo biti še posebej pozorni pri načrtovanju in izvajanju prometnih ureditev, bo preko teorije in praktičnih primerov predstavljeno na seminarju.

Seminar bo potekal v sredo, 15. 2. 2023, od 9.00 do 12.30 preko platforme ZOOM.

Cena za udeležbo na seminarju (z vključeno literaturo) znaša 175,00 EUR. Nismo zavezanci za DDV. Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob prijavi na poslovni račun DIPS: SI56 6100 0001 2946 840 (Delavska hranilnica d. d. Ljubljana), najkasneje 7 dni pred začetkom seminarja.

PROGRAM:

09.00–09.35 Pomen načrtov prometnih ureditev za večjo varnost na slovenskih cestah.
mag. Robert Strah, DRI upravljanje investicij, d. o. o.

09.35–10.10 Iz elaborata v načrt prometne ureditve: kaj to pomeni v praksi? Karmen Praprotnik, Direkcija RS za infrastrukturo

10.10–10.45 Prometno inženirstvo in multidisciplinarni pristop za izboljšanje prometne varnosti.
Uroš Brumec, Direkcija RS za infrastrukturo.

10.45–11.00 ODMOR


11.00–11.35 Načrt prometne ureditve kot sestavni del investicijske projektne dokumentacije: najpogostejše napake pri načrtovanju in njihove rešitve.
mag. Nina Verzolak Hrabar, DRI upravljanje investicij, d. o. o.

11.35–12.10 Obvladovanje zahtevnih prometnih ureditev na avtocestnem omrežju v Sloveniji.
mag. Ulrich Zorin, DARS, d. d.

12.10–12.30 RAZPRAVA

Categories: Past events