A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

Malnar Danilo 

CGP d.d.

danilomalnar@yahoo.com


Marks Mitja 

DARS d.d.

mitja.marks@gmail.com


Megla Darko

Direkcija RS za infrastrukturo

darko.megla@gmail.com


Meglič Magda

STIA d.o.o. Novo mesto

magda@stia.si


Mikl Dejan 

Cestni inženiring d.o.o.

dejan_mikl@yahoo.com


Moharič Matej 

UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

matej.moharic@um.si  


Murn Matej 

Dars d.d.

matej.murn@dars.si