Ljubljanski avtocestni obroč, vključno z vsemi štirimi vpadnimi avtocestami, predstavlja na področju prometnega planiranja največji prometni projekt v Sloveniji. V Ljubljani se srečuje lokalni promet glavnega mesta Slovenije in ostali promet, gravitajoč na funkcioniranje Ljubljane, prav tako se tukaj križata še dve pomembni in močni evropski cestni povezavi. Promet ne predstavlja le avtocesta, ampak še veliko drugih prometnih rešitev – multimodalnost. Rešitev je tudi decentralizacija, prilagajanje delovnega časa, delo od doma, itd.

Vsi dejavniki so bili preučeni v posebni študiji za urejanje ljubljanske obvoznice.

Več na povezavi: https://www.dars.si/Sporocila_za_javnost/1/Splosne_novice/1677/Izhodisca_za_urejanje_ljubljanske_obvoznice_z_vpadnicami

Categories: News

Marina

Docentka na Fakulteti za pomorstvo in promet, vodja katedre za ekonomijo in management v prometu. marina.zanne@fpp.uni-lj.si

1 Comment

Comments are closed.