VPLIV GRADNJE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE NA VARNOST IN PRETOČNOST CESTNEGA PROMETA, GOSPODARSKO RAST DRŽAVE TER UTRJEVANJE POMENA PRISTANIŠČ IN LETALIŠČ V REGIJI

Smo v obdobju, ko se gradbeništvo usmerja v gradnjo predorov na drugem tiru Divača–Koper, hkrati pa nas čaka gradbeni izziv pri drugi cevi predora Karavanke. Poleg predorov zahteva drugi tir vrsto ostalih gradbenih projektov, ki bodo na koncu predstavljali prometno žilo napajanja Luke Koper s celino in obratno. Prenos tovora na tire vsekakor vpliva na varnost in pretočnost cestnega prometa, saj s tem razbremenimo cestne povezave, ki so vsako leto bolj obremenjene. Danes se ne izbira, katero vrsto prevoza boš najel, danes se izbira samo najhitrejša in najcenejša pot. Zato moramo v državi optimizirati in povezati vse vrste prometnih sistemov, ki so na razpolago: od pristanišča preko cest do letališč in železnic. Promet je pogoj za uspešno gospodarsko rast, pa naj bo to na vasi ali pa v Kopru. Cilj gradbenih projektov je, da zagotovimo optimalne prevozne poti na vseh modulih prometa. Seveda ne moremo mimo dejstva, da je cestno omrežje v Sloveniji zelo veliko in da moramo rešitve iskati na železnici in multimodalnosti. Železnica bo s svojimi nadgradnjami velik faktor pri razbremenitvi cest, prav tako pa bomo z dodatnimi tirom utrdili pomen naše največje luke. Zato je čas, da promet v državi obravnavamo kot celoto in da ga optimiziramo celovito z vsemi tipi prevoza blaga in ljudi. Pa ne samo na državni ravni – vsak napredek v Sloveniji na tem področju povzroča napredek na mednarodnih prometnih koridorjih (cestnem, železniškem, vodnem in tudi letalskem).

mag. Ulrich Zorin predsednik Društva inženirjev prometa Slovenije

Celotno vabilo se nahaja na spodnji povezavi:

Categories: News