PRIJAVA SE NAHAJA NA DNU STRANI!

Cestne varnostne ograje, pa naj bodo jeklene, betonske ali lesene, opravljajo bistveno vlogo v prometni varnosti na cestah.

Da pa lahko svojo vlogo opravljajo čim bolje, morajo biti izdelane skladno s standardi, ustrezno vgrajene na terenu, predvsem pa moramo v osnovi vedeti, kateri nivo zadrževanja in varnostni odmik potrebujemo na določenem cestnem odseku. In potem so tukaj še zaključni elementi ograj, blažilci trkov in motoristične letve, ki navadno odigrajo odločilno vlogo v prometni nezgodi.

Vse to, od teorije do praktičnih primerov, bo predstavljeno na seminarju.

PROGRAM:

  • 09.00–09.35 Osnovne karakteristike varnostnih ograj, mag. Robert Strah, DRI upravljanje investicij d.o.o.
  • 09.35–10.10 Varnostne ograje na cestnem omrežju v upravljanju, DRSI: postavitev novih in vzdrževanje obstoječih Karmen Praprotnik, Direkcija RS za infrastrukturo
  • 10.10–10.45 Varnostne ograje in zaščita motoristov, Uroš Brumec, Direkcija RS za infrastrukturo.
  • 10.45–11.00 ODMOR
  • 11.00–11.35 Varnostne ograje na AC in HC v Sloveniji: praksa, novosti in prikaz funkcionalnosti, mag. Ulrich Zorin, DIPS.
  • 11.35–12.10 Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri postavitvi varnostnih ograj: primeri dobre in slabe prakse, mag. Nina Verzolak Hrabar, DRI upravljanje investicij d.o.o.

Seminar bo potekal v torek, 23. 11. 2021 od 9.00 do 12.10 preko platforme ZOOM.

Cena za udeležbo na seminarju (z vključeno literaturo) znaša 145,00 EUR.

Nismo zavezanci za DDV. Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob prijavi na poslovni račun DIPS: SI56 6100 0001 2946 840 (Delavska hranilnica d. d. Ljubljana), najkasneje 7 dni pred začetkom seminarja.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vabljeni:

• projektanti/načrtovalci prometnih ureditev,

• koncesionarji cest,

• izvajalci in nadzorniki gradbenih del s področja vgradnje prometne signalizacije in prometne opreme,

• upravljavci cest,

• občine,

• lokalni sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

• proizvajalci in prodajalci cestnih varnostnih ograj.

SEMINAR ORGANIZIRA

DIPS, društvo inženirjev prometa Slovenije.

Kontaktna oseba: Janez Rozman, tel. 041 262 488

PRIJAVA: https://forms.gle/YvVQ4wuh8Cjz6yYK9

Categories: Past events