Brezplačno izobraževanje za potencialne izdelovalce Mobilnostnega načrta za ustanove

V sklopu projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE vas vabimo na brezplačno izobraževanje izdelave mobilnostih načrtov za ustanove, ki bo v sredo, 4. decembra 2019, na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Krekova ulica 2, Maribor. Osvojeno znanje boste lahko uporabili pri upravljanju mobilnosti in dostopnosti voznega parka Read more…

Prenos znanja iz gospodarstva na študente prometnega inženirstva

Prenos znanja iz gospodarstva na študente prometnega inženirstva UM, FGPA Maribor, PI MAG (iz Hrvaške, Poljske, Češke in Slovenije)…”požirali” so predstavitve dosežkov DARSa na področju ITS tehnologij, upravljanja prometa, varnosti, preventive, pilotnih in novejših projektov, Prometno informacijskega centra, Regionalnega nadzornega centra Lj in Glavnega nadzornega centra za AC/HC.

Kaj bo delal pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva? IZS VABI NA POGOVORE: POKLICNE NALOGE IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE POKLICA

Spoštovani člani IZS, Zavedamo se, da imate člani IZS dileme in vprašanja o tem, kakšne poklicne naloge lahko opravljate kot pooblaščeni oz. nadzorni inženir oz. vodja del, katere dodatne podatke morate zbornici posredovati do 31.5.2019, kako lahko zberete potrebne kreditne točke, kakšne pogoje morajo izpolnjevati gospodarski subjekti, da lahko nastopajo Read more…

Neomejene možnosti zaposlitve za mariborske študente prometnega inženirstva

Študij prometnega inženirstva je, v množici kariernih možnosti, varna in dinamična izbira, ki s 24-letno tradicijo zagotavlja zaposlitev in obilico strokovnega znanja. Predstojnik oddelka, doc. dr. Sergej Težak, pravi, da na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo izobražujejo elito s področja prometnega inženirstva, saj se lahko pohvalijo z diplomanti, Read more…