Za 1. termin strokovnega izpita PI-P se pripravljalni seminar ne bo izvajal!

Seminarji vsebujejo naslednje teme:

1. Predpisi s področja prometnega inženirstva ter razvoja prometa in prometne infrastrukture, graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti ter zborničnega sistema

2. Investicijski procesi in vodenje projektov

3. Varnost odvijanja prometa na prometni infrastrukturi

4. Področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva ter osnove prometnega modeliranja