Člani društva lahko postanejo osebe, ki so zaključile katerokoli smer študija s področja prometa v Sloveniji ali tujini in s tem pridobili najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe. Člani so lahko le osebe, ki sprejmejo programske usmeritve društva in statut društva ter se po njem ravnajo.

Članarina v DIPS je 5 EUR za študente 1. in 2. stopnje ter 10 EUR za vse ostale osebe.

Podatki bodo uporabljeni zgolj za direktno komunikacijo.

Če že ob registraciji priložite potrdilo o izobrazbi, nam boste olajšali delo. Velikost datoteke je omejena na 10 mb, priložite pa lahko pdf, jpg ali png datoteko.

Po oddani registraciji boste po e-pošti dobili nadaljnja navodila glede vplačila članarine.

 5 EUR10 EUR


Sprejemam statut društva

Sprejemam programsko usmeritev društva

Da, strinjam se, da moje podatke objavite na spletni strani (ime in priimek, e-pošta ter ime podjetja oz. ustanove zaposlitve). Objava bo vidna samo članom društva. Pustite prazno, če objave ne želite.

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica društva, da sprejemam statut društva in programsko usmeritev društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki točni in se zavezujem, da bom za potrebe društva (predvsem za informiranje) sporočil-a nove podatke, sicer društvo ne jamči za informiranje o dogodkih društva.

Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je društvo dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu z določili nove Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je začela veljati 25. 5. 2018. Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.